ETIK

Djuren

Alla djur har en självklar rätt till ett bra liv. Den svenska djurskyddslagen ger förutsättningar till en god djurhållning med möjlighet att kunna utöva ett naturliga beteende som därefter följs av en så human slakt som det är möjligt. Vår inhemska köttproduktion, åtföljd av att råvaran förädlas inom Sverige, ger i förhållande till den storindustriella globala köttproduktionen en transparens med förutsättningar till större insyn i samtliga förekommande led.

Förädling av råvaran

När det gäller förädling av skinnråvaran kom 1900-talet att bli ”kromets århundrade”, då c:a 95% förädlades med tungmetallen krom. Dessa processer skapar ett riskavfall med behov av speciell sluthantering.

Användningen av krom kan till skillnad från vegetabiliska garvämnen ge upphov till överkänslighet och allergi med symtom som torra slemhinnor, uttorkning av hud samt hudutslag. Allt detta har jag själv drabbats av efter att i många år ha hanterat kromade skinn- och lädermaterial. Av den anledningen arbetar jag i dag uteslutande i material som inte innehåller krom.

När kromförädlade material slutligen blir till avfall sker destruktionen i form av förbränning. Det krom med värdet 3 som materialet innehåller kan då omvandlas till krom med värde 6 och övergår därmed till högriskavfall med väl kända hälsorisker som effekt.

Skinnmaterial förädlade med vegetabiliska garvämnen, tex bark av olika slag, ger inga av ovanstående hälsorisker under brukningstiden. Naturella (ofärgade) skinnmaterial är till 100 % biologiskt nedbrytbara/komposterbara den dag de blir till avfall.

Tara är ett vegetabiliskt garvämne som utvinns ur trädet Spiny Holdback. De flesta vegetabiliska garvämnen utvinns ur bark, vilket innebär att träden måste avverkas. Tara är dock ett undantag. Trädet som kan bli närmare 100 år, växer på hög höjd i de djupa floddalarna i främst Peru. Det blommar rikligt två gånger om året och efter blomning skapas fröbaljor ur vilka garvämnet utvinns. På så sätt kan trädet leva vidare och lämna garvämne under många år. Tara betraktas som det mest exklusiva av alla vegetabiliska garvämnen. Lädret blir mjukt, lätt och får en gyllene varmvita färgton. Dock mörknar det inte på samma sätt som andra vegetabilgarvade läder.

LIVSSYN

I min värld känns det viktigt att leva ett liv där jag kan känna att jag gör minsta möjliga påverkan på både närmiljö och den allas vår gemensamma utifrån min och min familjs livssituation. Detta gäller allt från mitt sätt att vara och arbeta, vad jag äter, samt det jag omger mej med.

Försöker inför alla de beslut jag hela tiden behöver ta, att sätta in det saken gäller i ett helhetsperspektiv, för att komma fram till det som känns rätt.

Att kunna härleda allt det vi omger oss med kräver kunskap, nyfikenhet och engagemang i alla de processer som omvandlar jordens resurser till allt det vi behöver för att leva att bra liv, utan att bruka våld på vår planet.

Att vara verksam inom en bransch där merparten av råvaran är en biprodukt från den industriella köttindustrin och bli varse hur djuren hanteras, både under sin livtid och vid slakt, blev för mej ett smärtsamt uppvaknande när jag läste boken ”Äta Djur”. Den är skriven av den skönlitterära amerikanska författaren Jonathan Safran Foer. Vi borde alla ta del av innehållet i denna, inte bara för djurens skull utan även för de människor som på ett eller annat sätt far illa av att vara en del av denna förfärliga verksamhet.

Jag har aldrig varit någon hängiven köttätare och den medvetenhet som boken gav mej har fört med sej, att jag idag, om jag ska äta kött nästan uteslutande väljer vilt.

Med de kunskaper och erfarenheter om materialen som mångårigt arbete gett mej, är en av mina ambitioner att fungera som konsumentupplysare. Mitt mål är att hos framtida generationer få till stånd kunniga, kritiska och engagerade konsumenter som hela tiden kommunicerar vad man vill ha och varför.

Tillbaka

sheep

En flock nyklippta får i kvällsljuset en vårkväll.